Anabola steroider för barn: Kan barn använda utrustning?

Anabolic Steroids for Children

Innehållsförteckning Vad är steroider? Vem får använda steroider i sin träning? Vem bör inte använda steroider alls? Vad kan hända om ett barn använder steroider? Har det förekommit fall då steroider förskrivits till barn? Vilka är de långsiktiga effekterna på hälsan? Slutsats och sammanfattning I många år har steroider använts illegalt av vuxna för att

Continue reading »